Oprogramowanie monitorujące TelesWin

Proste i wydajne monitorowanie i zarządzanie systemami chłodniczymi

Instalacja chłodnicza wyposażona w jednostkę centralną DC58 może być monitorowana i zarządzana przez jeden lub więcej komputerów PC na miejscu i/lub zdalnie za pomocą oprogramowania nadzorującego TelesWin. Połączenia pomiędzy komputerami PC a jednostką centralną są realizowane poprzez kabel bezpośredni, sieć LAN lub Internet.

W skrócie:

 • Oprogramowanie, które zostało nagrodzone przez naszych klientów za przyjazność dla użytkownika i łatwość obsługi. TelesWin to oprogramowanie do zdalnej obsługi i zarządzania, które oferuje prosty, przyjazny dla użytkownika i wydajny interfejs. Jego obsługa jest bardzo ceniona przez użytkowników i pozwala na oszczędność czasu dzięki ergonomii przemyślanej od samego początku dla optymalnego komfortu użytkowników.
 • Prosta parametryzacja modułów sterujących. Do ustawienia parametrów modułów sterujących nie jest wymagana żadna specjalna umiejętność obsługi komputera. Parametry mogą być kopiowane pomiędzy różnymi modułami w różnych instalacjach i mogą być tworzone szablony parametrów.
 • Jasna wizualizacja instalacji. TelesWin automatycznie generuje globalne widoki instalacji. Dzięki wstępnie skonfigurowanym obrazom, wyświetlacze mogą być dostosowane do konfiguracji urządzeń chłodniczych i jednoznacznie wskazywać ich stan. Użytkownik może również łatwo tworzyć własne widoki instalacji, wykorzystując rysunki, obrazy i zdjęcia charakterystyczne dla swojego środowiska.
 • Rejestrowanie i śledzenie przebiegu danychs. Dane prezentowane są w formie dziennych, tygodniowych, miesięcznych lub rocznych raportów i historii. Zarejestrowane dane mogą być eksportowane do innego oprogramowania.
 • Dystrybucja alarmów technicznych
  Alarmy są zgłaszane:
  – na miejscu przez bezpotencjalowe kontakty wyjściowe,
  – zdalnie przez Internet, e-mail, SMS itp.
  – do różnych grup odbiorców w zależności od ich źródła, charakteru i priorytetu.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Umów się z nami na pokaz na żywo!

Aplikacja mobilna TelesWin

Dzięki aplikacji mobilnej TelesWin możesz teraz konsultować i kontrolować swoje instalacje w dowolnym momencie za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu.

Możliwe jest :

 • Wyświetlanie aktualnych wartości punktów pomiarowych
 • Zmiana większości ustawień
 • Wizualizacja przebiegu rejestrowanych danych
 • Wyświetlanie i kwitowanie bieżących alarmów
 • Użycie funkcji specjalnych, aby uruchomić odszranianie, zatrzymać lub wymusić prace jednostki
 • Łatwa wymiana regulatora dzięki funkcji asystenta