PLC - Sterownik programowalny

Dostosuj funkcje do swoich potrzeb za pomocą sterownika PLC

Digitel oferuje unikalną, awangardową funkcję PLC, żaden inny produkt na rynku nie oferuje takiej łatwości użycia i elastyczności.

W tradycyjnych sterownikach PLC, tylko wejścia i wyjścia sterownika PLC (który jest modułem dodanym specjalnie w tym celu) mogą być używane do tworzenia nowych funkcji.

PLC firmy Digitel ma dostęp do wszystkich sterowników w instalacji, które wykonują różne funkcje (sterowanie stacjami chłodzenia, sprężarkami itp.). Może on modyfikować ich standardowe działanie i wykorzystywać wolne wejścia i wyjścia do tworzenia nowych funkcji.

W skrócie:

  • Dostosowane do potrzeb programowanie. Dzięki sterownikowi PLC użytkownik może łatwo wykorzystać wolne wejścia i wyjścia wszystkich sterowników i przypisać je do innych funkcji. Może również zmienić standardowe działanie wszystkich wyjść.
  • Elastyczne narzędzie. Działanie systemu może być precyzyjnie dostosowane do wymagań i może być ulepszane / modyfikowane po uruchomieniu lub podczas normalnej pracy systemu bez zmiany okablowania.
  • Łatwy dostęp. Dostępna jest bogata biblioteka gotowych do użycia funkcji, bez konieczności programowania. Ponadto, użytkownik może, we własnym zakresie, tworzyć wiele nowych aplikacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Umów się z nami na pokaz na żywo!

Narzędzia oszczędności energii

Kompletna gama inteligentnych narzędzi do redukcji zużycia energii.

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, istotne jest, aby oszczędzać energię w celu zminimalizowania wpływu na środowisko. Od wielu lat firma Digitel opracowuje skuteczne narzędzia umożliwiające oszczędzanie energii, które zapewniają ekonomiczną eksploatację instalacji chłodniczych i przyspieszają zwrot nakładów poniesionych na ich zakup.

Odzysk ciepła, wyłączanie nieużywanych jednostek, ogrzewanie szyb oparte na entalpii, optymalizacja odszraniania, funkcja Interact i zarządzanie oświetleniem są bezpośrednio zintegrowane w naszym systemie i stanowią wydajne narzędzia oszczędzania energii.

Monitorowanie jednostek chłodniczych za pomocą algorytmu sztucznej inteligencji (AI Energy) może wykryć nadmierne zużycie energii i zgłosić je odpowiednim osobom.

AI Energy

Narzędzie do monitorowania energii – wykrywanie nadmiernego zużycia

AI Energy (Energy monitoring by Artificial Intelligence) to nowe narzędzie do monitorowania energii opracowane przez firmę Digitel. Wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji, znajduje zależność pomiędzy parametrami środowiska a zużyciem energii każdej jednostki chłodzniczej. Pod uwagę brane są takie parametry jak temperatura, wilgotność, ogólne zużycie energii, dzień tygodnia, pora dnia, itp.

Na podstawie pomiaru tych parametrów system na bieżąco oblicza przewidywane zużycie każdej pozycji. Porównuje on uzyskane wartości z rzeczywistym zużyciem i zgłasza wszelkie przekroczenia.

W ten sposób, AI Energy wykrywa nadmierne zużycie dla każdej jednostki z osobna, spowodowane np. nieprawidłowym załadunkiem towarów, nieprawidłowo zamkniętymi drzwiami, oblodzeniem parownika lub awarią jednostki lub instalacji chłodniczej.

W skrócie:

  • Lepsza widoczność nadmiernego zużycia energii. Zostaniesz powiadomiony o każdym spadku wydajności instalacji, a AI Energy dostarczy Ci doskonałego narzędzia do znalezienia przyczyny.
Interact

Sterowania jednostek chłodniczych i sterowania sprężarek są ze sobą w stałej komunikacji. Funkcja Interact w pełni wykorzystuje możliwości oferowane przez tę wymianę informacji i ustanawia ścisłą koordynację między produkcją a konsumentami chłodu. Włączanie i wyłączanie jednostek chłodniczych nie jest już przypadkowe. Są one pod kontrolą sterowania sprężarek.

Kiedy ciśnienie spada, Interact włącza jednostki o wystarczająco wysokiej temperaturze, zamiast wyłączać sprężarkę. Z drugiej strony, gdy ciśnienie wzrasta, zamiast włączać sprężarkę, system sterowania próbuje wyłączyć jednostki, których temperatury są bliskie wartościom zadanym.

W skrócie:

  • Inteligentne narzędzie zapewniające optymalne warunki pracy. Interact w sposób ciągły dostosowuje moc zapotrzebowaną przez jednostki chłodnicze do mocy dostarczanej przez zespól sprężarek. Zapewnia, że sprężarki, inwertery i parowniki pracują w warunkach optymalnej wydajności.
  • Zwiększona dokładność regulacji niskiego ciśnienia
  • Stabilizacja pracy sprężarki. Liczba załączeń sprężarek może być podzielona do 10 razy.
  • Oszczędność energii. Oszczędność energii może wynieść ponad 5%.

Globalne zarządzanie instalacją

Zaawansowane narzędzia komunikacyjne pomiędzy różnymi modułami (funkcje PLC, zmienne sieciowe, timery…) oferują możliwość realizacji globalnego zarządzania budynkiem. Chłodzenie, ogrzewanie, wentylacja, oświetlenie i gospodarowanie energią mogą być zarządzane za pomocą naszej platformy. Pozwala to na zmniejszenie zużycia energii i optymalizacje wymagane w nowoczesnych instalacjach.

Łączność i interoperacyjność

W celu umożliwienia integracji produktów innych firm z naszym systemem, opracowujemy piloty umożliwiające podłączenie urządzeń innych producentów do naszej magistrali.

Opcja Modbus TCP pozwala na podłączenie naszego systemu do hierarchicznie wyższego poziomu nadzoru. Pozwala to na dostęp do danych naszych regulatorów.

Dostępna jest również bramka Backnet.