Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu firma Digitel wyspecjalizowała się w realizacji systemów sterowania chłodnictwem komercyjnym i uczyniła z tego swój obszar specjalizacji. Obecnie tysiące supermarketów i sklepów jest wyposażonych w systemy sterowania Digitel.

Produkty z serii Newel 3 posiadają wszystkie funkcje niezbędne do zapewnienia kompleksowego zarządzania komercyjnymi instalacjami chłodniczymi. W szczególności regulują one jednostki chłodnicze, grupy sprężarek, skraplacze, redukcję mocy grzałek szyb i ościeżnic drzwi w zależności od entalpii, odzysk ciepła itd… Wszystkie nowe czynniki chłodnicze są obsługiwane.

Oprogramowanie nadzorujące TelesWin pozwala na proste i efektywne zarządzanie instalacją.

Jednostki chłodnicze

Digitel dostarcza narzędzi do zarządzania plusowymi i minusowymi jednostkami chłodniczymi. Do jednego sterownika można podłączyć pięć czujek temperatury i jeden czujnik ciśnienia. Dostępnych jest kilka trybów odszraniania, w tym tryb inteligentnej optymalizacji odszraniania. Można zarządzać elektrycznymi zaworami impulsowymi lub progresywnymi (krokowymi). Dwa wejścia cyfrowe mogą być używane jako kontakty drzwiowe lub alarmowe. Mogą one również zmieniać wartość zadaną, wyłączać jednostkę lub sterować oświetleniem.
W przypadku jednostek bez odszraniania, ten sam regulator może zarządzać chłodzeniem i ogrzewaniem ze strefą neutralną.

Wszystkie produkty do zarządzania chłodniami

Sprężarki, skraplacze

W trybie regulacji ciśnienia moduły sterujące serii Newel 3 firmy Digitel zarządzają pracą agregatów sprężarkowych i skraplaczy. Dostępne są wszystkie funkcje optymalizacji i monitorowania, takie jak wyrównywanie czasu pracy, sterowanie falownikow, przesuwanie wartości zadanych HP i LP, redukcja obciążenia, zapobieganie krótkiemu cyklowi, monitorowanie zabezpieczeń, sterowanie powrotu oleju itp. Zapewnione jest również zarządzanie kaskadami i boosterami.

Wszystkie produkty do zarządzania zespołami sprężarek i skraplaczy

CO2 transkrytycze

Digitel dostarcza pełną gamę sterowników i narzędzi do zarządzania transkrytycznymi instalacjami CO2. Dostępne są wszystkie narzędzia do zwiększenia efektywności tych instalacji (odzysk ciepła, optymalizacja punktów nastawy HP i chłodnicy gazu, sprężarki równoległe, eżektory). Przyjazny dla użytkownika interfejs graficzny ułatwia zrozumienie i utrzymanie tych coraz bardziej złożonych instalacji.

Pobierz naszą broszurę, aby dowiedzieć się więcej o zaletach naszego systemu sterowania i zdalnego zarządzania dla transkrytycznych systemów chłodniczych CO2:

Broszura PDF Transkrytyczny CO2

Technologie te są nadal w fazie rozwoju. Pojawiają się nowe pomysły, stare są kwestionowane. Funkcja PLC firmy Digitel jest cennym narzędziem do dostosowywania instalacji do zmian i do eksperymentowania. Pozwala ona na modyfikację działania instalacji i dodawanie nowych funkcji bez ingerencji w okablowanie.

Wszystkie produkty do transkrytycznej kontroli CO2

Higrometria

Nawilżacz i osuszacz mogą być sterowane za pomocą uniwersalnych sterowników DC24D/DE lub DC24E/EE. Podłączenia czujnikow higrometrycznych mogą być wykonywane w wersji 4-20mA lub 0 do 10V. Dostępne są dwa programowalne styki (styk alarmowy, styk zatrzymania lub styk zmiany wartości zadanej).

Wszystkie produkty do kontroli wilgotności

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Umów się z nami na pokaz na żywo!

Programowalne wejścia / wyjścia

W trybie wejścia/wyjścia, moduły posiadają trzy wejścia, które mogą być skonfigurowane jako wejścia dla sond temperatury lub jako wejścia “on/off”, dwa wejścia cyfrowe, wejście 4-20mA, wejście 0-10V, wyjście alarmowe, trzy wyjścia przekaźnikowe oraz magistralę komunikacyjną RS485, która może być użyta do podłączenia różnych przetworników. Wyjścia mogą być sterowane za pomocą wejść cyfrowych lub czujników. Umożliwia to realizację kilku różnych funkcji za pomocą tego samego modułu, takich jak sterowanie czasowe oświetleniem, termostat, higrostat, presostat lub kontrola koncentracji gazu.

Wszystkie produkty tryb wejścia-wyjścia

Grzałki szyb mebli chłodniczych

Szyby, poręcze i ościeżnice drzwi urządzeń chłodniczych są ogrzewane, aby zapobiec kondensacji i szronowi na ich powierzchniach. W ustawieniach fabrycznych moc kabli grzejnych jest obliczana dla najbardziej niekorzystnych warunków. Te ekstremalne warunki występują dość rzadko.

Dzięki inteligentnemu trybowi pracy, który oblicza punkt rosy, moduł Digitel DC24DTP redukuje moc grzewczą do niezbędnego minimum w oparciu o rzeczywiste warunki wilgotności i temperatury panujące w sklepie. Ten dynamiczny tryb zarządzania pozwala na znaczne oszczędności energii.

Wszystkie produkty do regulacji grzałek szyb

Monitorowanie koncentracji gazu

W przypadku stosowania CO2 jako czynnika chłodniczego, pomiar i monitorowanie stężenia CO2 w pomieszczeniach chłodniczych jest obowiązkowe. Digitel oferuje proste rozwiązanie, ponieważ czujniki CO2 mogą być podłączone bezpośrednio do sterowników DC24D/DE, które obsługują jednostki chłodnicze lub sprężarki. Dzięki temu zintegrowanemu rozwiązaniu nie ma dodatkowych modułów ani kabli, a koszty instalacji są zredukowane. Moduł może również sterować panelami alarmowymi i alarmem dźwiękowym.

Stężenia CO2 i alarmy CO2 mogą być odczytywane zdalnie za pomocą oprogramowania monitorującego TelesWin.

Wszystkie produkty do monitorowania koncentracji gazu